Ditt vitnesbyrd

Bible Text: Åp 12:10-11 | Preacher: Bente Joreid | Series: Onsdagsmøte

Bente forkynner et budskap som er aktuelt for alle som har tatt imot Jesus som Herre, og ønsker å følge Guds vilje for ditt liv.

Noen ganger hører vi Guds menn fortelle sitt vitnesbyrd, og vi tenker at vi aldri kan nå opp til dem. Men Bente tar oss med inn i skriften, og viser hvordan absolutt alle og enhver av oss har et mektig vitnesbyrd som kan forandre verden.

Hvorfor sørge over offeret?

Bible Text: Mal 1:6-13 | Preacher: Bente Joreid | Series: Onsdagsmøte

Bente Joreid utfordrer oss til å tenke på hvilken holdning vi har til vårt offer. Hun tar oss med til gammel testamentlig tid, og spør hvordan det ville vært å være et barn på den tiden, hvor det å ofre til Gud var helt vanlig. Lam, turtelduer, okser.. Det var en del av hverdagen å måtte ofre til Gud. Men hva slags holdning hadde de som brakte frem offeret?

Vi har også blitt formanet til å fremstille våre legemer som levende og hellige offer for Gud. Så vi kan stille oss selv det samme spørsmålet, hvilken holdning har vi til våre offer? Sørger vi over det, eller jubler vi med takknemlighet over velsignelsen som følger med?