Søk etter forkynnelser basert på følgende:

De 20 siste forkynnelsene:

Pastor Jonathan går igjennom punktene; Reis deg, Forbli stående, Gjør motstand og Fallet pris under tema Åndelig krigføring.
Pastor Jonathan tar for seg tema "Rheo"

Pastor Jonathan tar for seg tema: Når må = vil. Når forpliktselse blir forlystelse og forpliktelsens byrde.

Jonathan tar oss gjennom del 3 av serien "Hvis mitt folk"

Del 2 i serien om bønn. Her tar Pastor Jonathan for seg temaet, Tabernakelplanen.

Åndelig entropi

14/08/2022

Del 1 av en serie om bønnTor Ivar går gjennom 5 punkter om Guds lange nese.
Plante, vanne, vekst - i Gud's hage
Tor Ivar tar for seg spørsmålene: Hvor kommer du fra? Hvor er du? Hvor skal du?


Naviger til de neste sidene vha lenkene over