Ledere

Hver fungerende menighet er totalt avhengig av en stab som er samarbeidsvillig og svært engasjert. Staben består av de ansvarlige for de mange ulike tjenestene i Antiokia.

 

 

Menighetens grunnlegger

Pastor Briggs grunnla menigheten i 1991, og var hovedpastor for Antiokia helt frem til hans bortgang i 2019. Pastor Briggs var en enestående Guds mann med et stort hjerte for Norge, og et inderlig ønske om å vinne sjeler for Herren. Hundrevis av mennesker har blitt velsignet gjennom Pastor Briggs sin tjeneste de nesten 28 årene han dedikerte til Guds arbeid i Norge og Europa.

DSC_5082

 

Hovedpastor

Pastor Jonathan Briggs er menighetens hovedpastor. Han har en mektig visjon for Guds arbeid i Kristiansand og Norge, og jobber utrettelig med å spre evangeliet om Jesus Kristus. Pastor Jonathan leder forsamlingen, og har det overordnede ansvaret for menighetens tjenester. Han deler også villig av sin tid for bønn, rådgivning, Bibeltimer, og undervisning.

DSC_5075

 

Søndagsskoleleder

Søndagsskole er ikke mindre viktig enn andre oppgaver i menigheten. Lederen for søndagsskolen blir innsatt med nøye tanke på de små livene som formes ved undervisning og ved et godt forbilde. Vår leder er høyst kvalifisert til nøyaktig denne oppgaven. Som et resultat er det ofte at de små iblant oss opplever et sterk kall fra Gud på deres liv.

DSC_5047
Musikkleder
Konserter, kor, musikk på møter og instrumenter er noen av de ansvarsområdene som musikklederen vår må ta seg av. Koret har allerede deltatt i forskjellige sammenhenger i mange land. Flere ganger hvert år har vi konserter. I tillegg til det kommer skriving og oversettelse av sanger. Antiokias musikkleder er mildt sagt dyktig og engasjert.
DSC_5089
Styre
Denne gruppen av modne mennesker er valgt inn av menighetens medlemmer på et årsmøte, og står ansvarlig for å ha oversikt over praktiske sider ved menigheten Antiokia. Per idag består styret av fem mennesker.

I tillegg til disse lederne har vi en del andre som står ansvarlig for egne tjenesteområder, som blant annet omsorgstjeneste, møteverter, rengjøring og media.