Søk etter forkynnelser basert på følgende:

De 20 siste forkynnelsene:

På den tiden Jesus kom til jorden hadde det bygd seg opp et rop på innsiden av mange jøder om en frelser som kunne utfri dem. En messias. Men når…
Før Christopher Columbus dro ut fra Spania og oppdaget det nye kontinentet som vi i dag kjenner som Amerika, så hadde Spania et nasjonalt motto "Non Plus Ultra", som betyr…

Når Kongen kommer

09/12/2012
Da Jesus kom til denne verden som et barn, virket noen mennesker ekstra åndelig følsomme, og tilba. Gjeterne, Simeon og Anna var blant dem, i tillegg til noen vismenn fra…
Tor Ivar Johannessen forkynner om temaet "Å sitte i porten". I det gamle testamentet er det mange historier og referanser til mennesker, konger, dommere, profeter og andre folk som befant…
De første kristne, med Peter og Johannes i spissen, forkynte frimodig overalt i Jerusalem. Antall kristne økte sterkt. Saddukeerne og prestene likte ikke at de forkynte om Jesu navn og…
Pastor Briggs tar utgangspunkt i den mektige skildringen i Åpenbaringsboken om de 24 eldste som kaster sin kroner ned for Lammet, og gir Han ære. Dette skriftstedet skildrer hvordan det…
Tor Ivar Johannessen forkynner om hvordan Guds plan for ditt liv er tilstrekkelig. Du trenger ingen plan B, plan C, eller plan D, men når du velger å følge Guds…
I møteserien "Komme ditt rike" fokuserer Pastor Briggs i denne forkynnelsen på "det åndelige element". Han forkynner om Åndens gaver, hvordan de fungerer, og hva hensikten med dem er.

Menigheten

18/11/2012
Menigheten er for alle mennesker - også for deg! I Det gamle testamente var Guds folk i hovedsak begrenset til jøder som hadde mange lover og regler de måtte følge.…
Br Raymon Woodward tar oss med på en meget spennende, inspirerende og dyptgående reise gjennom Johannes evengelium. Han fokuserer på hvordan Johannes evengelium bringer frem sider ved Jesu gudommelighet som…
Hva vil det si å være fylt av Guds Ånd? Pastor Briggs forkynner et inspirerende og utfordrende budskap om at Gud har gitt oss adgang til kilden med det levende…
Pastor Jonathan fortsetter sin serie om Apostlenes Gjerninger. Han tar utgangspunkt i historien om den lamme mannen ved tempelporten som ble helbredet når Peter og Johannes kom forbi. Etter at…
I Apostlenes gjerninger kapittel 2 leser vi om hvordan disiplene ble fylt med Den Hellige Ånd. Fra kapittel 3 leser vi om hvordan de første kristne lot Åndens kraft virke…
Tor Ivar Johannessen forkynner et budskap ut fra lignelsen om den barmhjertige samaritan. Samaritanerne var ikke et folk som kom godt overens med jødene i det hele tatt. Det var…
Pastor Jonathan forkynner et inspirerende budskap om hvordan Gud holder på å verve nye medlemmer til sitt orkester. På Pinsefestens dag var de alle samlet med ett sinn og en…
Mp3 fil blir snart tilgjengelig Da Gud fylte 120 disipler med Den Hellige Ånd på pinsedagen, hadde Gud allerede samlet mennesker fra store deler av datidens kjente verden like utenfor…
Del 2 av Pastor Briggs sin Bibelskoleserie. Denne gangen med temaet "Oppstandelsen". I denne leksjonen går Pastor Briggs til Hebreerbrevet, hvor forfatteren beskriver grunvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro…
Bibelen er full av historier om mirakler som hendte da mennesker tok et skritt i tro. Prestene som bar parktarken ut i elva Jordan, Peter som steg ut av båten…
Pastor Jonathan Briggs har fra September 2012 forkynt fra boken Apostlenes Gjerninger. Dette er del 2 av denne serien om Apostlenes Gjerninger, og Pastor Jonathan Briggs tar oss med til…
Bente Joreid utfordrer oss til å tenke på hvilken holdning vi har til vårt offer. Hun tar oss med til gammel testamentlig tid, og spør hvordan det ville vært å…
Naviger til de neste sidene vha lenkene over