Søk etter forkynnelser basert på følgende:

De 20 siste forkynnelsene:

Kristus-sentrert

10/11/2013
Massemediene er ofte krise-sentrerte. Ingenting skaper oppmerksomhet som en stor krise eller katastrofe. Som kristne må vi være Kristus-sentrerte. Vi må løfte opp Jesu navn som et banner, så mennesker ser…
Jesus var ikke et tilfeldig valgt navn til Marias sønn. Navnet Jesus betyr Gud Frelseren, og ble gitt av Gud ved en engel. I Jesu navn er det frelse, helbredelse,…
1. Joh 3 sier: "Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud". Ordet "frimodighet" her har i grunnteksten samme betydning som "full tillit". Når vi innser…
Dette er første del i en 3-delt serie om "Bilder/paralleler på Den Hellige Ånd" i det gamle testamentet. Denne leksjonen ser på hvordan ildstøtten/skystøtten ledet israelittene, og hvordan den Hellige…
Denne bibelskoleleksjonen forklarer hvordan alt handler om Jesus. Hele Bibelen, det gamle og det nye testamentet, våre liv, hele universet... alt handler om Jesus. Hebreerbrevet sier at "i bokrullen står…
Paulus forfulgte Guds menighet, og fortjente Guds straff. I stedet møtte han Jesus på vei til Damaskus, som gav ham et kall og en ny mulighet. Med Ananias som Guds…
Students Rejoicing 2013 Vår gjestetaler Monte Showalter forkynner om Jesu liv, død og oppstandelse, og hvordan man ved å følge etablerte vitenskapelige metoder kan bevise at det Bibelen forteller er sannhet.…
Students Rejoicing 2013: Spansk møte Monte Showalter, mangeårig misjonær til Sør Amerika, forkynner på spansk. Han forkynner om kraften i evangeliet.
Alle mennesker forstår ordene "opp" og "ned" fra et vanlig menneskelig ståsted. Himmelen, skyene, solen og månen er "opp", men jorden, gresset og krypdyrene er "ned". Ordene "opp" og "ned"…

Valgets fire faser

25/08/2013
Nei, forkynnelsen handler ikke om Stortingsvalg, men om den prosessen vi gjennomgår når vi foretar små og store valg som påvirker vårt åndelige liv. Historien om Ananias og Paulus blir…
I det Gamle Testamentet er det mange profetier om Messias som skulle komme. Én av dem finnes i Jesaja, hvor det tilsynelatende er to motstridende profetier som blir gitt: Jes…

En ny åpenbaring

11/08/2013
Paulus var en lærd fariseer med stor kunnskap om Det gamle testamente før han ble en kristen. Da kristne begynte å forkynne et budskap om en ny åpenbaring, stod Paulus…
"Jeg er en røst!" er tittelen på denne forkynnelsen fra Pastor Briggs. Dette er et sitat fra døperen Johannes når han forklarte at han ikke Messias, men "en røst" av…

Søk Ham

28/07/2013
Tor Ivar forkynner ut ifra Apg 17:27 hvor Paulus taler for Atenerne. Paulus sier at Gud "lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorden, og dette jorde han…
Pastor Jonathan forkynner om hvordan Gud setter opp guddommelige møtepunkt på forskjellige steder i livene våre hvor Gud kan røre ved oss, og føre oss enda dypere i vårt forhold…
Mennesket ble skapt med evnen til å velge. Valgene du tar, aktiverer åndelige prinsipper i livet ditt. Når du velger å be, tilbe Gud og gjøre Guds vilje, får det…

Et sterkt tårn

07/07/2013
Pastor R. Briggs har en svært barnevennlig og livlig forkynnelse om at vi i Gud har et sterkt tårn. Underveis i forkynnelsen dramatiserer barna. Mange ting kan komme imot et…
I Romerbrevet og flere andre steder i Bibelen omtales mennesker som lengter etter befrielse. Under byrden av synd, onde konger eller problemer, stiger det opp et sukk, en lengsel etter…
Noen venter utålmodig på Jesu gjenkomst. Andre håper at Jesus ikke kommer igjen ennå, for de er ikke klare. Det er på grunn av sin nåde mot oss at Gud gir oss…
Sikem var et sentralt sted i jødenes historie. Både Abraham, Jakob og Josef hadde livsforvandlende opplevelser der, opplevelser som knyttet dem nærmere Gud. Etter hvert ble Sikem en viktig by…
Naviger til de neste sidene vha lenkene over