Desperasjon

Bible Text: Markus 6:45-51 | Preacher: Joel Wright | Series: Students Rejoicing 2012

Joel Wright forkynner om hvordan Jesu disipler ble fylt av desperasjon på Genesaret sjøen når det ble storm og uvær. De får se en skikkelse gå på vannet i det fjerne, og selv om dette i følge datidens tradisjon var et dårlig omen, et tegn på ulykke, så ropte de etter hjelp i desperasjon. Det viste seg å være Jesus, som egentlig hadde tenkt å gå forbi, men som kom om bord i båten og stilnet stormen når de ropte på han.

På samme måte må vi også benytte muligheten og rope ut til Jesus når han er nær, slik at Han ikke bare går forbi oss.

Et rop uten en røst

Bible Text: Markus 7:31-37 | Preacher: Joel Wright | Series: Students Rejoicing 2012

Joel Wright forkynte dette budskapet under «Students Rejoicing» i september 2012.

Han tok utgangspunkt i historien om en døv og stum mann som ble helbredet av Jesus, og hvordan hele hans liv ble forandret. Han hadde tidligere ikke vært i stand til å kommunisere alle sine drømmer, planer og tanker med mennesker rundt seg, men etter en berøring fra Jesus fikk han endelig en stemme å bruke for å uttrykke alt han hadde liggende på hjertet etter så mange år.

På samme måte er det for oss på det åndelige plan også. Vi har ofte så mye som ligger på vårt hjerte som vi ikke klarer å kommunisere bare ved å bruke våre egne stemmer, men som vi blir i stand til å uttrykke når den Hellige Ånd kommer inn i våre liv.