Søk etter forkynnelser basert på følgende:

De 20 siste forkynnelsene:

Paulus skriver i sitt andre brev til Timoteus om hvordan de begge to har møtt sterk motstand fra mennesker i verden, men har kommet seg gjennom vanskene med Guds hjelp.…
Dette er et trosbyggende budskap fra pastor Jonathan. Han tar utgangspunkt i profeten Habakkuk. "Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører!", spurte profeten. Gud svarte: "En gjerning…
Kristne er ikke kalt til å kjempe en fysisk kamp. Men vi står midt oppe i en åndelig kamp. Kampen oppleves på ulike måter. Ofte oppleves kampen i sinnet i…

Et høyere kall

19/10/2014
Paulus forfulgte ivrig de kristne før han selv ble kristen. I sine egne øyne gjorde Paulus Guds vilje, og livet gikk slik han ønsket. På vei til Damaskus fikk Paulus…
Gud ønsker å åpenbare for mennesker i verden hvem han er. Måten han oftest gjør det på, er gjennom kristne. Der for er det svært viktig at Gud får forme,…
Josva og israelsfolket inntok byen Makkeda på én dag! Ordet Makkeda betyr å tilbe på krokete stier/svingete veier. Gud tillot israelittene å ødelegge alt i Makkeda fordi synden der var…

Jesus setter fri

31/08/2014
Siste søndag i måneden - igjen er barna med på å dramatisere forkynnelsen. Lytt til en engasjert forkynnelse om Jesus som gir frihet til både stor og liten! Jesus setter…

Ugress

24/08/2014
Ugress sprer seg lett i en hage. Noen ganger overtar ugress for hageplanter, eller begrenser veksten til det du har plantet i grønnsakshagen. Åndelig "ugress" kan få deg til å bomme…
Paulus og Barnabas ble sendt ut av Gud som apostler. I sin tjeneste på jorden, kalte Jesus disipler til å være med ham, og sendte dem ut for å spre…

Bli enig med Gud

10/08/2014
Ønsker du å bli brukt av Gud? Denne talen kan hjelpe deg! For å bli brukt av Gud, må du være 1)  villig og 2) brukbar. Med brukbar menes at…
De fleste av oss har hørt uttrykket "det er urettferdig!" Kanskje spesielt fra barn. Men også i samfunnet for øvrig har det oppstått en forståelse av hva som er rettferdig…
Pastor Jonathan forkynner videre om årets tema: "Løft Blikket". Og denne forkynneslen er en oppmuntring til å gjøre nettopp det, å løfte blikket. Vi har fått den Hellige Ånd i…
Jesus så forbi menneskelige fordommer. Han møtte indre behov til kvinnen ved Jakobs brønn i Samaria. Jesus så mennesker som trengte Gud, og rørte ved dem. Paulus oppfordrer oss til…
Pastor Jonathan forkynner et meget aktuelt budskap, om at Gud er den rettferdige dommer. Dette er en forkynnelse som vil få deg til å endre måten du tenker om dom…
Bente forkynner et budskap som er aktuelt for alle som har tatt imot Jesus som Herre, og ønsker å følge Guds vilje for ditt liv. Noen ganger hører vi Guds…
Tor Ivar forkynner om "den store forskjellen" du kan oppleve i ditt liv når du lar Gud ta kontroll. Noen ganger kan relativt små ting utgjøre en stor forskjell. Og…
Salme 23 er en veldig kjent salme som de fleste har lest mange ganger. "Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting..." Én av setningene i denne salmen sier at Gud…

Et fruktbart liv

22/06/2014
Noen frukttrær bærer mye frukt. Grenene er fulle av for eksempel epler, pærer eller fiken. Hvis et frukttre mangler frukt, er det noe galt. Bibelen sammenligner kristne med frukttrær. Bærer…
På pinsedagen omtrent 50 dager etter Jesu død og oppstandelse, ble disiplene fylt med Den Hellige Ånd og talte med tunger. Fra da av har millioner av troende blitt fylt…

Frihet

18/05/2014
Når Jesus får frigjort deg, blir du virkelig fri! Noen mennesker er bundet av ulike typer avhengighet. Andre har skam, menneskefrykt eller fobier som fratar dem ekte frihet. Da israelittene…
Naviger til de neste sidene vha lenkene over