Søk etter forkynnelser basert på følgende:

De 20 siste forkynnelsene:

I det Gamle Testamentet er det mange profetier om Messias som skulle komme. Én av dem finnes i Jesaja, hvor det tilsynelatende er to motstridende profetier som blir gitt: Jes…

En ny åpenbaring

11/08/2013
Paulus var en lærd fariseer med stor kunnskap om Det gamle testamente før han ble en kristen. Da kristne begynte å forkynne et budskap om en ny åpenbaring, stod Paulus…
"Jeg er en røst!" er tittelen på denne forkynnelsen fra Pastor Briggs. Dette er et sitat fra døperen Johannes når han forklarte at han ikke Messias, men "en røst" av…

Søk Ham

28/07/2013
Tor Ivar forkynner ut ifra Apg 17:27 hvor Paulus taler for Atenerne. Paulus sier at Gud "lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorden, og dette jorde han…
Pastor Jonathan forkynner om hvordan Gud setter opp guddommelige møtepunkt på forskjellige steder i livene våre hvor Gud kan røre ved oss, og føre oss enda dypere i vårt forhold…
Mennesket ble skapt med evnen til å velge. Valgene du tar, aktiverer åndelige prinsipper i livet ditt. Når du velger å be, tilbe Gud og gjøre Guds vilje, får det…

Et sterkt tårn

07/07/2013
Pastor R. Briggs har en svært barnevennlig og livlig forkynnelse om at vi i Gud har et sterkt tårn. Underveis i forkynnelsen dramatiserer barna. Mange ting kan komme imot et…
I Romerbrevet og flere andre steder i Bibelen omtales mennesker som lengter etter befrielse. Under byrden av synd, onde konger eller problemer, stiger det opp et sukk, en lengsel etter…
Noen venter utålmodig på Jesu gjenkomst. Andre håper at Jesus ikke kommer igjen ennå, for de er ikke klare. Det er på grunn av sin nåde mot oss at Gud gir oss…
Sikem var et sentralt sted i jødenes historie. Både Abraham, Jakob og Josef hadde livsforvandlende opplevelser der, opplevelser som knyttet dem nærmere Gud. Etter hvert ble Sikem en viktig by…
På dette onsdagsmøtet forkynner Pastor Jonathan om hvordan menighetens vekst er avhengig av våre nettverk. Ingen av oss er som en øde øy som ikke har forbindelse med noen andre,…

Pinsedag

19/05/2013
På denne pinsesøndagen forkynner Pastor Briggs om hva som egentlig skjedde på den første nye testamentlige pinsedag. Mange kjenner godt til historien om hvordan apostlene og de 120 andre var…
(Del 1 av 3 om temaet "å gi") Pastor Jonathan taler om det bibelske prinsippet om å gi. Når vi tenker på å gi, så tenker vi ofte fort på…
Pastor Briggs tar oss med inn i Jesu lignelser om sauen som ble mistet, sløvpengen som ble mistet, og den bortkomne sau. I lignelsene om sauen og sølvpengen som ble…
Hvorfor har vi den møteformen vi har i Antiokia? Hvordan var det møtene var helt i begynnelsen, på apostlenes tid? Hva sier Bibelen om hva slags møteform vi skal ha?…
Da Jesus døde på korset, raste verden sammen for disiplene hans. På vei til Emmaus fortalte to av disiplene om hvordan troen deres var rystet og alt var blitt annerledes…
Gud har en tjeneste for deg. Hver enkelt som blir frelst, har en rolle å fylle i menigheten. Ingen er utelatt. I den første menigheten fikk syv menn i oppgave…
Visjon, del 1 Årets tema i Antiokia for 2013 er "å strekke seg fremover". I denne leksjonen taler Pastor Jonathan om visjon, og hvor viktig dette er. Pastor Jonathan tar…
Pastor Briggs tar oss med tilbake til historien om når Esra skulle lede israelittene tilbake tilbake til Jerusalem. De måtte frakte gull og sølv og mange verdifulle ting med seg…
Fredag Grip Gud ved Pastor Briggs Lørdag Morgen: Vandre i lyset ved Tor Ivar (dårlig lyd) Kveld: I graven, men ikke glemt ved Jonathan Briggs Søndag Morgen: Nattverd ved Pastor…
Naviger til de neste sidene vha lenkene over