Søk etter forkynnelser basert på følgende:

De 20 siste forkynnelsene:

Hva vil det si å være fylt av Guds Ånd? Pastor Briggs forkynner et inspirerende og utfordrende budskap om at Gud har gitt oss adgang til kilden med det levende…
Pastor Jonathan fortsetter sin serie om Apostlenes Gjerninger. Han tar utgangspunkt i historien om den lamme mannen ved tempelporten som ble helbredet når Peter og Johannes kom forbi. Etter at…
I Apostlenes gjerninger kapittel 2 leser vi om hvordan disiplene ble fylt med Den Hellige Ånd. Fra kapittel 3 leser vi om hvordan de første kristne lot Åndens kraft virke…
Tor Ivar Johannessen forkynner et budskap ut fra lignelsen om den barmhjertige samaritan. Samaritanerne var ikke et folk som kom godt overens med jødene i det hele tatt. Det var…
Pastor Jonathan forkynner et inspirerende budskap om hvordan Gud holder på å verve nye medlemmer til sitt orkester. På Pinsefestens dag var de alle samlet med ett sinn og en…
Mp3 fil blir snart tilgjengelig Da Gud fylte 120 disipler med Den Hellige Ånd på pinsedagen, hadde Gud allerede samlet mennesker fra store deler av datidens kjente verden like utenfor…
Del 2 av Pastor Briggs sin Bibelskoleserie. Denne gangen med temaet "Oppstandelsen". I denne leksjonen går Pastor Briggs til Hebreerbrevet, hvor forfatteren beskriver grunvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro…
Bibelen er full av historier om mirakler som hendte da mennesker tok et skritt i tro. Prestene som bar parktarken ut i elva Jordan, Peter som steg ut av båten…
Pastor Jonathan Briggs har fra September 2012 forkynt fra boken Apostlenes Gjerninger. Dette er del 2 av denne serien om Apostlenes Gjerninger, og Pastor Jonathan Briggs tar oss med til…
Bente Joreid utfordrer oss til å tenke på hvilken holdning vi har til vårt offer. Hun tar oss med til gammel testamentlig tid, og spør hvordan det ville vært å…
James Dillon forkynner om hvordan djevelen, vår fiende, ønsker å fange oss i et sjakkspill, hvor vi hele tiden responderer på djevelens trekk, og fanges i et spill vi ikke…
I hele 2012 har Pastor Briggs undervist om Guds rike på onsdagsmøtene. I de siste ukene har vi fokusert på "det menneskelige element" Denne gangen underviser Pastor Briggs om hva…
Hvordan kan du måle hvor stor Gud er? Guds målestokk er annerledes enn vår. Vi må lære å se og dømme/måle slik Gud gjør. Gud hadde en plan for hvordan…
Jesus forteller en lignelse i Bibelen om at han går for å søke etter de sauene som har kommet bort, og løfter dem opp på sine skuldre, og bærer dem…
Del 1 av Pastor Briggs sin Bibelskoleserie. Denne gangen med temaet "Apostolisk Lære". Denne leksjonen fokuserer på hvorfor lære er et viktig element i menigheten, og i våre kristne liv.…
Pastor Steve Pixler fra USA forkynner om åndelige nivåer, og hvilke prinsipper som gjelder når man vokser fra ett nivå til et annet. Han bruker en illustrasjon med et kornfrø…
Joel Wright forkynner om hvordan Jesu disipler ble fylt av desperasjon på Genesaret sjøen når det ble storm og uvær. De får se en skikkelse gå på vannet i det…
Joel Wright forkynte dette budskapet under "Students Rejoicing" i september 2012. Han tok utgangspunkt i historien om en døv og stum mann som ble helbredet av Jesus, og hvordan hele…
Pastor Jonathan Briggs har fra September 2012 forkynt fra boken Apostlenes Gjerninger. Dette er del 1 av denne serien om Apostlenes Gjerninger, og Pastor Jonathan Briggs tar oss med til…
Pastor Jonathan Briggs forkynner fra lignelsen som Jesus fortalte folket, om såmannen som gikk ut for å så, og noe falt ved veien, noe på steingrunn, noe blant torner, og…
Naviger til de neste sidene vha lenkene over