Søk etter forkynnelser basert på følgende:

De 20 siste forkynnelsene:

Onsdag Introduction A breath of refreshing Torsdag Morgen: The principle of Sabbath Samtale: Holiness Kveld: Taking the land part one Kveld: Taking the land part two Fredag Morgen: The communion

Stå opp og gå!

17/03/2013
For å kunne oppleve Guds vilje, kan du ikke sitte/ligge stille og være passiv. Du må reise deg og gjøre det Gud vil. Mange steder i Bibelen ble mennesker bedt…
Det finnes all verdens løsninger for alle mulige problemer vi mennesker måtte ha. Helse, økonomi, tilhørighet og tro er bare noen av områdene hvor du tilbys et spekter av mulige…
Jesu lys som skinner i våre hjerter kan aldri bli slukket. Og vår fiende er klar over at han aldri vil klare å slukke dette lyset, så han prøver heller…
Ved bryllupet i Kana gikk verten tom for vin. Jesus gjorde vann til vin, og møtte behovet på mirakuløst vis. Men Jesu mirakel inkluderte at noen var mer enn bare…
I de fleste styresett i vestlige land er makten fordelt på flere (lovgivende, utøvende og dømmende makt). I Guds rike er Gud både lovgiver, dommer og den som griper inn…
Hva gir du av ditt eget liv i møte med Jesus, Kongenes Konge? Noen vismenn fra Østen gav gaver til Jesusbarnet. Noen kvinner satte til side sine egne planer og tjente Jesus og disiplene.…
Lengter du etter å oppleve Guds nærvær på en mektig måte? I Bibelen leser vi flere steder at mennesker opplevde at Gud steg ned og fylte et sted med et…

Vitnesbyrdets makt

13/01/2013
Hva har Jesus gjort for deg? Hva er ditt vitnesbyrd? Det er en mektig kraft i ditt vitnesbyrd om hva Gud har gjort i livet ditt! Da en lam mann…
Pastor Briggs reiste en gang til Kirgisistan og tok med seg et 10 meter langt tre... "Hvordan i all verden klarte han det?", tenker du kanskje? Vel, han hadde ikke…
På den tiden Jesus kom til jorden hadde det bygd seg opp et rop på innsiden av mange jøder om en frelser som kunne utfri dem. En messias. Men når…
Før Christopher Columbus dro ut fra Spania og oppdaget det nye kontinentet som vi i dag kjenner som Amerika, så hadde Spania et nasjonalt motto "Non Plus Ultra", som betyr…

Når Kongen kommer

09/12/2012
Da Jesus kom til denne verden som et barn, virket noen mennesker ekstra åndelig følsomme, og tilba. Gjeterne, Simeon og Anna var blant dem, i tillegg til noen vismenn fra…
Tor Ivar Johannessen forkynner om temaet "Å sitte i porten". I det gamle testamentet er det mange historier og referanser til mennesker, konger, dommere, profeter og andre folk som befant…
De første kristne, med Peter og Johannes i spissen, forkynte frimodig overalt i Jerusalem. Antall kristne økte sterkt. Saddukeerne og prestene likte ikke at de forkynte om Jesu navn og…
Pastor Briggs tar utgangspunkt i den mektige skildringen i Åpenbaringsboken om de 24 eldste som kaster sin kroner ned for Lammet, og gir Han ære. Dette skriftstedet skildrer hvordan det…
Tor Ivar Johannessen forkynner om hvordan Guds plan for ditt liv er tilstrekkelig. Du trenger ingen plan B, plan C, eller plan D, men når du velger å følge Guds…
I møteserien "Komme ditt rike" fokuserer Pastor Briggs i denne forkynnelsen på "det åndelige element". Han forkynner om Åndens gaver, hvordan de fungerer, og hva hensikten med dem er.

Menigheten

18/11/2012
Menigheten er for alle mennesker - også for deg! I Det gamle testamente var Guds folk i hovedsak begrenset til jøder som hadde mange lover og regler de måtte følge.…
Br Raymon Woodward tar oss med på en meget spennende, inspirerende og dyptgående reise gjennom Johannes evengelium. Han fokuserer på hvordan Johannes evengelium bringer frem sider ved Jesu gudommelighet som…
Naviger til de neste sidene vha lenkene over