Søk etter forkynnelser basert på følgende:

De 20 siste forkynnelsene:

Det var ikke meningen! Jeg gjorde det ikke med vilje! Ofte kan barn si dette når de gjør noe galt eller når noe blir ødelagt. I Det gamle testamente hadde…
Jesus kan forvandle deg! Noen forandringer er bare ytre. Du kan forandre utseendet ditt. Men inni er du fortsatt den samme. En larve gjennomgår en forvandling, en metamorfose, når den…
I begynnelsen skapte Gud lys i mørket. Gud er lys og gir liv, mens djevelens rike ligger i mørke og fører til død. Mennesker er påvirket av mørke fram til…
Har du behov i livet ditt som du ønsker at Gud rører ved? Be, men ikke bare be om en løsning. Søk Gud selv og fyll livet ditt med Ham.…
I din hverdag er det mye som prøver å få din oppmerksomhet. Det er lett å bli distrahert og avsporet av ting i livet som ikke har evig verdi. Når…
Pastor Jonathan forkynner om at alt har sin sesong. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å så, en tid for å høste, en…
Har du vært frustrert eller bekymret fordi ting ikke skjer raskt nok i livet ditt? Du venter på at Gud skal gjøre noe. At en situasjon skal bli løst. Men…

En god disippel

29/12/2013
Jesus kalte mennesker ut fra mengden for å bli hans disipler. Også i dag kaller Jesus mennesker til å bli sine etterfølgere. Som en Jesu disippel er du først og…
Pastor Briggs tar julehøytiden og den norske tradisjonen med å danse rundt juletreet som utgangspunkt for forkynnelsen denne familiesøndagen. Forkynnelsen er både meget morsom, oppmuntrende, alvorlig og ransakende. Hør på denne…

Forventning

15/12/2013
Like før jul eller bursdager er mange barn fylt av forventning. De vet at de vil få gaver, men vet ikke hva de vil få. Når mennesker er i Guds…
Gjestetaler James Dillon forkynner om livsforandrende øyeblikk. Forkynnelsen tar utgangspunkt i historien om bryllupet i Kana. Dette er en meget kjent beretning fra Johannes kapittel 2, hvor Jesus gjør vann…
I Det gamle testamente leser vi ofte om mennesker som bygde et alter for Gud. Ved alteret ofret Noah, Abraham, Jakob og mange andre til Gud, og de fikk løfter fra Herren. Jakob…
Gjestetaler James Dillon forkynner om tro. Hva er tro? Som kristne mennesker så forstår vi at vi må ha tro, og vi forstår også at det er troen på Jesus…
Gjestetaler James Dillon leverer en oppmuntrende og mektig forkynnelse om at "troen ikke er skjør". Noen ganger blir vi selvsentrerte, mismodige, frustrerte, og rådville på grunn av forskjellige ting som…

Hvorfor Kornelius?

24/11/2013
Kornelius var den første hedningen (ikke-jøden) som ble kristen. Hva var det med Kornelius som fikk Guds oppmerksomhet? Hans bønner og gaver til fattige vitner i alle fall  om en…

Salme 91

20/11/2013
På onsdagsmøtene i november fokuserer vi på noen kjente salmer i Bibelen, og forkynner ut ifra det. Denne gangen tar Pastor Jonathan for seg salme 91, beskriver på en levende…

Salme 1

13/11/2013
På onsdagsmøtene i November 2013 tar vi for oss noen kjente salmer i salmenes bok, og forkynner utifra dem. Denne gangen forkynner Tor Ivar Johannessen med utgangspunkt i salme 1.…

Kristus-sentrert

10/11/2013
Massemediene er ofte krise-sentrerte. Ingenting skaper oppmerksomhet som en stor krise eller katastrofe. Som kristne må vi være Kristus-sentrerte. Vi må løfte opp Jesu navn som et banner, så mennesker ser…
Jesus var ikke et tilfeldig valgt navn til Marias sønn. Navnet Jesus betyr Gud Frelseren, og ble gitt av Gud ved en engel. I Jesu navn er det frelse, helbredelse,…
1. Joh 3 sier: "Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud". Ordet "frimodighet" her har i grunnteksten samme betydning som "full tillit". Når vi innser…
Naviger til de neste sidene vha lenkene over